I Ching, Yijing or Zhou Yi
"Oracle of the moon": © 2000 LiSe

  Yi Jing, Oracle of the Moon

Mystery information

Hexagram verhalen van Anton Heyboer

 HOLLANDS:    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 INTRO

ENGLISH

  Lotti: Gedurende meer dan een jaar ging ik iedere dag naar zijn 'hok' met een tekening van een karakter. Het waren de namen van de hexagrammen, maar dan de oudste versie die ik vinden kon. De meesten zijn afkomstig van orakel-botten. 
  Deze orakel-botten zijn opgegraven waar de stad van de Shang stond, zij stammen uit 11 of meer eeuwen vóór Christus. 
  Het zijn schildpadschilden of schouderplaten van runderen. Er werden kleine holten in gemaakt, en in deze holte werd een gloeiende staaf gedrukt. Het bot kreeg daardoor kleine scheuren, zichtbaar op de gepolijste buitenkant. Deze werden geduid als tekens van goden of voorouders, zij gaven aan of een voornemen of gebeurtenis geluk of ongeluk zou brengen. 
  Op het gepolijste oppervlak noteerde de waarzegger de uitkomst. Honderden van deze botten met hun karakters zijn bewaard gebleven.

  Anton bekeek de tekening, en vervolgens begon hij te vertellen. Ik schreef alles op. Er zijn in totaal zo'n 100 verhalen. Van verschillende hexagrammen zijn er meerdere. 
  Ik besloot niets te veranderen. Soms zocht hij naar een woord, waardoor de zin enigzins door elkaar lag, en soms was hij niet tevreden, waardoor hij een ander verhaal maakte. Ik heb niet 'de juiste' uitgezocht, maar alles hier in gezet, want vaak bleek ik later dingen te begrijpen, die ik eerst niet zag. 

ENGLISH: 1 2  11 12 13 14 15 16  25 26 27  31  47  63  INTRO

  Lotti: During more than a year I went every day to his 'shed' with a drawing of a hexagram. I had made drawings of the oldest form of each character that I could find. Most of them I found on oracle-bones (well - in books about them)

  These oracle bones have been excavated at the site of the ancient city of Shang, dating back to 11 or more centuries BC. They are carapaces of tortoises or shoulderblades of cattle. Little hollows were chiseled in the inside, and then a red-hot probe was held against it. On the polished outside little cracks would show. These were interpreted as signs from spirits or ancestors, they told about the good or bad outcome of an intention or event. 
  On the polished surface the diviner inscribed the outcome.

  Anton contemplated the drawing, and then he started talking. I wrote it all down. But all these stories are in Dutch. So this year we started a new series, this time in English. Translating the Dutch ones is impossible, his way of talking is a style all his own. 

  I do not change anything, not even when he searches for a word or sentence and the result is entangled. Very often I understood things only later, so if I try to make well-ordered sentences, I will inflict my own way of understanding on his words. 

last update: 01.12.2020

HOME    SITEMAP    MAIL

© LiSe April 2000-2020